УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Условия за ползване

Общи правила за ползване
> МИНИМАЛНИ СУМИ ЗА ПОРЪЧКА ОТ СЕКЦИИТЕ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА
– ИГРАЧКИ И СПОРТНИ СТОКИ – 10 лв.
– ФОЙЕРВЕРКИ – 20 лв.

1. Въведение

A) Общи правила

1.1 Използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уеб сайтовете от групата на „ДиДиДи“ ЕООД (наричани общо „Услуги“ в този документ и изключващи всички услуги, които „ДиДиДи“ ЕООД Ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение) подлежи на регулиране от условията на настоящето правно обвързващо споразумение между Вас и „ДиДиДи“ ЕООД. „ДиДиДи“ ЕООД означава „ДиДиДи“ ЕООД / „ХЕЛИУМБГ.КОМ“, чийто основен адрес на управление е град София, кв. Дружба, блок 76, ЕИК 200325864.
1.2 Ако не е прието друго в писмен вид с „ДиДиДи“ ЕООД, Вашето споразумение с „ДиДиДи“ ЕООД винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ. По-нататък те са наричани „Универсални условия“.
1.3 Вашето споразумение с „ДиДиДи“ ЕООД включва освен универсалните условия и всички допълнителни условия под формата на съобщение или допълнение към Универсалните условия за един или всички сайтове от групата на „ДиДиДи“ ЕООД, имащо отношение към услугите, които Ви се предоставят. По-нататък всички тези допълнения са наричани „Допълнителни условия“. Когато за дадена услуга са в сила допълнителни условия, Вие можете да се запознаете с тях в сайта предоставящ самата услуга, като Ви препоръчваме това да става преди нейното ползване.
1.4 Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правно обвързваща сила между Вас и „ДиДиДи“ ЕООД по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. Събирателно това юридическо споразумение се нарича по-нататък „Условията“.
1.5 Ако има противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в универсалните условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга.
1.6. Използването на „УСЛУГИТЕ“ на сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД се счита за приемане на настоящите Условия чрез факта на използването им. Ако не приемате настоящите Условия, моля не използвайте сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД.
1.7. Освен, ако не е посочено друго, всяка нова функционалност увеличаваща или обогатяваща настоящите Услуги на „ДиДиДи“ ЕООД, включително създаването или придобиването на нови за „ДиДиДи“ ЕООД сайтове и предоставяните от тях за потребителите на „ДиДиДи“ ЕООД услуги, ще са обект на настоящите условия за ползване.
1.8. Услугите предоставяни чрез сайтовете от групата на „ДиДиДи“ ЕООД, които можете да достигнете по няколко начина, включително, но не само чрез мрежата World Wide Web, но и чрез PDA, мобилен телефон и RSS емисии. Тези условия за ползване се прилагат, когато получавате достъп до услугите на сайтове на „ДиДиДи“ ЕООД, независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате.
1.9. УСЛУГИТЕ на сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД включват, но не се ограничават само до:
– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси / данни на сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД;
– възможност на потребители да създават и споделят дигитално съдържание произведено от тях
– участие във форумите и коментарите на сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД;
– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до зоните на сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД изискващи регистрация;
– получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД;
– получаване на имейл нотификации, за потребителски активности, както и спрямо функционалности за регистрирани потребители, използващи сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД
1.10. На сайтовете от групата на „ДиДиДи“ ЕООД може да присъстват и услуги предлагани от партньори на „ДиДиДи“ ЕООД. „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което „„ДиДиДи“ ЕООД” ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги.

(B) Промени в условията за ползване

1.11. „ДиДиДи“ ЕООД може да промени, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Условията за ползване ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с тези Условия за ползване преди всяко използване на сайта и продължавайки да използвате сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД, Вие се съгласявате с всички промени.
1.12. Ако някое от тези Условия за ползване или всички бъдещи ПРОМЕНИ в тези условия , са неприемливи за Вас, моля не използвайте сайтове на „ДиДиДи“ ЕООД

(C) Промени в сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД

1.13. „ДиДиДи“ ЕООД може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на сайтовете си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и / или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

(D) Регистрация

1.14. Някои части от сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД изискват регистрация от потребителите. Попълвайки регистрационната форма и въвеждайки имейл адреса си и парола ще се счита, че сте приели тези условия за ползване. Също така, абонирайки се, за която и да е от нашите имейл услуги се счита, че сте приели тези условия за ползване.
1.15. Ако сте регистриран потребител, на които и да е от сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД трябва да прочетете нашите условия за поверителност, които са неразделна част от тези условия за ползване.
1.16. Когато се регистрирате, за да ползвате услугите на конкретен сайт, Вие се регистрирате, като частно лице, потребител на сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД. Достъпа до зоните на сайтовете изискващи регистрация се осъществява чрез потребителското ви име и парола генерирани по време на регистрационния процес, за съответния сайт.
1.17. Регистрирайки се за конкретен сайт от сайтовете на групата на „ДиДиДи“ ЕООД Вие си създадете индивидуален потребителски профил чрез, който получавате достъп до зоните изискващи регистрация за конкретния сайт . Във вашия профил, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.
На всеки 24 месеца от началната дата на регистрацията на потребителя „ДиДиДи“ ЕООД ще напомня на потребителя да осъвремени информацията в профила си.
1.18. „ДиДиДи“ ЕООД ви позволява достъп до регистрационните зоните на сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД при условие, че:
1.18.1. Имейл адреса, потребителското ви име и паролата ви за достъп са персонални и не се използват от никой друг за достъп до регистрационните зони за конкретен сайт от сайтовете на групата на „ДиДиДи“ ЕООД.
1.18.2. Няма да правите нищо, което да помогне на всеки, който не е регистриран потребител, да получи достъп до зоните на сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД изискващи регистрация.
1.18.3. Няма злонамерено да създавате допълнителни регистрационни акаунти, за конкретен сайт, злоупотребяващи с функионалностите на сайтовете от групата на „ДиДиДи“ ЕООД, или с други потребители, нито да се опитвате да представите себе си като друг потребител.
1.19. Когато се регистрирате в даден сайт на „ДиДиДи“ ЕООД Вие давате своето съгласие „ДиДиДи“ ЕООД в качеството си на администратор на лични данни, да съхранява и обработва Вашите лични данни, доброволно предоставени от Вас. С акта на регистрация Вие давате своето съгласие „ДиДиДи“ ЕООД да получавате информационни бюлетини от сайтовете на групата под формата на електронни съобщения, СМС и др. подобни на доброволно посочените от Вас електронни адреси, телефони и др. При всяко подобно уведомяване „ДиДиДи“ ЕООД ще Ви предоставя възможност да се откажете за в бъдеще от получаването на конкретния информационен бюлетин.
1.20. Вие също така разбирате и се съгласявате, че услугите предоставяни от „ДиДиДи“ ЕООД за регистрирани потребители могат също да съдържат определени комуникации от „ДиДиДи“ ЕООД, като съобщения свързани с услуги предоставяни от „ДиДиДи“ ЕООД, административни съобщения и корпоративния нюзлетър на „ДиДиДи“ ЕООД. И тези комуникации се считат за част от използването на услугите на „ДиДиДи“ ЕООД и Вие не сте в състояние да се отпишете да не ги получавате.

E) Оборудване
1.21. Вие сте отговорни за осигуряването на оборудване (хардуер и / или софтуер), чрез което да имате достъп до услугите на „ДиДиДи“ ЕООД, както и че този достъп може да Ви въвлича в разходи (такси) към трети страни (като интернет доставчика или такси за време за разговори). “ДиДиДи“ ЕООД не носи отговорност за тези. Вие носите отговорност за всички подобни разходи (такси), включително и тези, свързани с излагане или доставка на реклами.

2. Общо и потребителско съдържание

2.1 Съдържание генерирано от потребители на сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД.
2.1.1 Вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или по друг начин да публикувате в сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.
2.1.2 Бъдете учтиви, с използването на сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД вие се съгласявате, че няма да застрашавате, заплашвате или вербално да злоупотребявате с останалите потребители използвайки клеветнически и / или вулгарен език или съзнателно да нарушавате дискусиите с повтарящи се съобщения, безсмислени съобщения или „спам“.
2.1.3 Използвайте уважаващ език. Като при всяка общност онлайн дискусиите процъфтяват само, когато нашите потребители се чувстват добре дошли и в безопасност. Вие се съгласявате да не използвате език, който обижда и / или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и др. подобни. Омразната реч от всякакъв вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от услугите на сайтовете на “ДиДиДи“ ЕООД.
2.1.4 Дебатирайте, но не атакувайте. В една общност пълна с мнения и предпочитания, хората винаги се разминават. „ДиДиДи“ ЕООД насърчава активно дискусии и приветства разгорещен дебат в сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД. Но лични нападки са пряко нарушение на настоящите Условия за ползване и са основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от функционалностите (услугата) на сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД.
2.1.5. Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на „троянски коне“ (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
2.1.6 Вие имате право да използвате сайтовете на “ДиДиДи“ ЕООД само с нетърговска цел. Вие нямате право да разпространявате или по друг начин публикувате без изричното изразено писмено съгласие на „ДиДиДи“ ЕООД материали съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране или даряване на средства.
2.1.7 Вие приемате, че съдържането, което публикувате в сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД (т.е генерирано от потребителите съдържание, включващо, но не ограничаващо се до коментари, съобщения във форумите, ревюта, текст, споделени активности, видео, аудио и снимки, както и компютърен код и апликации) може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от „ДиДиДи“ ЕООД. И вие се отказвате от всякакви права, които може да имате от изменението, промяната или премахването на съдържанието несъгласувано с Вас.

2.2. Наблюдение.
„ДиДиДи“ ЕООД има право, но не и задължението, да наблюдава потребителско съдържание, публикувано или качено на сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД, за да се определи съответствие с тези условия за ползване и всички оперативни правила, установени от „ДиДиДи“ ЕООД, за да отговарят на всички законови, подзаконови или задължителни предписания на правителството. Въпреки, че „ДиДиДи“ ЕООД не е задължено да следи, редактира или премахва потребителско съдържание, публикувано или качено в сайтовете от групата, „ДиДиДи“ ЕООД си запазва правото на преценка по свое усмотрение да редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение потребителско съдържание публикувано или качено на сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД по всяко време и по всякаква причина, и Вие носите цялата отговорност за създаването на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано на сайта за своя сметка и разходи.
2.3. Потребителско съдържание, предоставено от вас ще се счита за неконфиденциално и „ДиДиДи“ ЕООД не е длъжно да третира това потребителско съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност. Без да ограничава гореизложеното, „ДиДиДи“ ЕООД си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подходящо. „ДиДиДи“ ЕООД не е длъжен да ви заплаща за материали, които представяте или за възможността за редактиране, изтриване или модифициране по друг начин на потребителско съдържание, след като то е било представено на „ДиДиДи“ ЕООД.

3. Авторски права.
Авторско съдържание в сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД

3.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на „ДиДиДи“ ЕООД и / или намиращи се на сайтовете от групата на „ДиДиДи“ ЕООД, са собственост на „ДиДиДи“ ЕООД и съответно се ползват със закрилата на закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).
3.2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт (уебсайтове) в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба при условие, че това не причинява вреди за „ДиДиДи“ ЕООД и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.
3.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и / или възпроизвеждана като производни RSS продукти. „ДиДиДи“ ЕООД си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.
3.4. Конкретно за сайтове съдържащи блог раздел, възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията от Вас като потребители става след изричното разрешение на техния автор.
3.5. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД, включително по актуални икономически, политически или религиозни теми, без предварителното съгласие на „ДиДиДи“ ЕООД, е забранено.
3.6. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайт от групата на „ДиДиДи“ ЕООД, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на „ДиДиДи“ ЕООД за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и / или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

4. Съдържание предоставено от трети страни.

4.1. „ДиДиДи“ ЕООД е разпространител (и не е издател ) на съдържание предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информационни доставчици или потребители на „ДиДиДи“ ЕООД, са тези на съответните автори (и) или дистрибутор (и), а не на „ДиДиДи“ ЕООД. „ДиДиДи“ ЕООД, нито какъвто и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел. (Виж точка 6 по-долу за разпоредбите, уреждащи ограничаването на пасивите и изключване на отговорност на гаранция.)
4.2. В много случаи, съдържанието, което е на разположение чрез сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД представлява становищата и преценките на съответния потребител или доставчик на информация, не по договор с „ДиДиДи“ ЕООД. „ДиДиДи“ ЕООД не подкрепя, нито е отговорно за точността и надеждността, на което и да е становище, консултативна помощ или изявлението направено в сайт на „ДиДиДи“ ЕООД от трета страна. При никакви обстоятелства “ДиДиДи“ ЕООД не ще носи отговорност за вредите, причинени от Вашето ползване или разчитане на информацията, получена чрез сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД. „ДиДиДи“ ЕООД не носи отговорност за действия или бездействие от Ваша страна въз основа на информацията, която е представена на сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД. Ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информацията, мнение, съвет или друго съдържание достъпни чрез сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД. Моля да потърсите съвет от специалисти, в зависимост от случая, по отношение на оценката на всяка конкретна информация, мнение, съвет или друго съдържание.

5. Публикуване на съдържание
5.1. Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и / или мултимедийни материали, Вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД
5.2. Това означава, че вие се съгласявате, че Вие сте създали текстовите, графичните и / или мултимедийни материали или, че Вие имате разрешение от или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и /или мултимедийни материали във всякакъв формат, включително и без ограничение в принт и електронен формат.
5.3. Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни, видео материали ще бъдат публикувани по усмотрение на редакторите и Вие няма да получите възнаграждение дори и ако материалите ви бъдат публикувани, освен ако имате изрична писмена уговорка с „ДиДиДи“ ЕООД за това.
5.4. Ние можем да променяме текстовите, графичните и / или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД, като можем да премахваме тези материали от сайтовете на “ДиДиДи“ ЕООД по всяко време.
5.5. Вашето име ще бъде публикувано заедно с Вашите текстови, графични, мултимедийни, и / или видео материали, но ние може да променяме или изтриваме коментари, които Вие представяте заедно със самите материали.
5.6. ВАЖНО: Вие или собственика на текстови, графични, мултимедийни, и /или видео материали притежавате правата върху тези изпратени до нас материали и Вие сте свободни да препубликувате тези материали, където Вие или собственика на материалите желаете под каквато и да е форма.

6. Реклами и промоции

6.1. Може да виждате рекламни материали, публикувани от трети страни в сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които публикуват в сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.
6.2. Ако искате да рекламирате в сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД, посетете http://www.heliumbg.com , за повече информация.

7. Лични данни

7.1. „ДиДиДи“ ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели / рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на партньори).
7.2. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „ДиДиДи“ ЕООД на посочения адрес или e-mail за контакти.

8. Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорност.

8.1. „ДиДиДи“ ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „ДиДиДи“ ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
8.2. „ДиДиДи“ ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
8.3. „ДиДиДи“ ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
8.4. „ДиДиДи“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайтовете от групата на „ДиДиДи“ ЕООД. Но „ДиДиДи“ ЕООД си запазва правото да премахва и / или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.
8.5. „ДиДиДи“ ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и /или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

9. Обезщетения.

9.1. Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите „ДиДиДи“ ЕООД, неговите дъщерни фирми и техните директори, ръководители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването от Вас или Вашия профил на сайтовете от групата на „ДиДиДи“ ЕООД.

10. Прекратяване.

10.1. Ако поради някаква причина вярваме, че не се съобразявате с условията за ползване и изискванията поставяни от тях, можем да прекратим достъпа до регистрационните зони на някои или на всички от сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД незабавно и без предварително да Ви уведомяваме за това.
10.2. Прекратяване на регистрацията.
Ако искаме да прекратим регистрация Ви в някои от сайтовете на „ДиДиДи“ ЕООД, ще го направим, като ви изпратим уведомителен имейл за прекратяване на регистрацията ви. Вашия регистрационен имейл, потребителско име и парола ще станат невалидни незабавно. Генерираното от Вас съдържание ще бъде запазено за разумен срок от време, като ще Ви бъде дадена възможност да си го изтеглите.